موضوعات: "بدون موضوع" یا "معرفی فایل های منحصر به فرد"

پاورپوینت آشنایی با علم اپیدمیولوژی

<a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243100-علم-اپیدمیولوژی"style="color:green;font:bold 14px Tahoma;text-decoration:none;">پاورپوینت آشنایی با علم اپیدمیولوژی</a><br><p style="font:12px Tahoma">پاورپوینت آشنایی با علم اپیدمیولوژی دارای 39 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.</p><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">مشخصات فایل</span><br><table border="1″><tbody><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">تعداد صفحات</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">39</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">حجم</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">5225 کیلوبایت </td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">فرمت فایل اصلی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">ppt</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">دسته بندی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">پاورپوینت پزشکی</td></tr></tbody></table><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">توضیحات کامل</span><br><div style="font:12px Tahoma;"><p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">فهرست مطالب :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">شناخت اپیدمیولوژی<br />
تعریف لغوی اپیدمیولوژی<br />
اپیدمیولوژی چیست ؟<br />
تعاریف مختلف<br />
تعریف لاست از اپیدمیولوژی<br />
استنتاج از تعاریف مختلف اپیدمیولوژی<br />
اهداف و کاربردهای اپیدمیولوژی<br />
زمینه&zwnj;های استفاده از اپیدمیولوژی<br />
خلاصه کاربردهای اپیدمیولوژی<br />
سه موضوع مورد توافق همه اپیدمیولوژیست ها<br />
تاریخچه اپیدمیولوژی<br />
مقایسة دیدگاه اپیدمیولوژی و پزشکی بالینی &nbsp;انواع اپیدمیولوژی<br />
انواع اپیدمیولوژی<br />
رویکرد خاص این علم به بیماری های مختلف<br />
بر اساس رویکرد کاربردی<br />
براساس روش مطالعه و بررسی سلامت و بیماری<br />
اپیدمیولوژی توصیفی<br />
اپیدمیولوژی تحلیلی<br />
اپیدمیولوژی گذشته&zwnj;نگر&nbsp;<br />
اپیدمیولوژی آینده&zwnj;نگر<br />
اپیدمیولوژی تجربی<br />
اپیدمیولوژی سرولوژی</span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">بخشی از متن پاورپوینت :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#3498db">شناخت اپیدمیولوژی</span><br />
در تعاریف مقدماتی، لغت اپیدمیولوژی عبارت است از شناخت آنچه که بر مردم می گذرد و یا علم بررسی و پیگیری بیماری های واگیردار انسانی. در تعاریف بعدی دیده می شود که ایـن شناخت اخـتصاص بـه بیـماری های واگـیردار نـداشتـه و در مـورد بـیـماری های &nbsp;غیـرواگیر نیز بکار برده شده است.&nbsp;به عبارت دیگر، علم شناخت توزیع و عوامل تعیین کننده بیماری ها در جامعه و ارائه روشی بمنظور کنترل حالات و وقایع مربوط به سلامت در جامعه، جهت حل مشکلات بهداشتی را اپیدمیولوژی می&zwnj;گویند.&nbsp;</span></p>
</div></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243100-علم-اپیدمیولوژی” style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">توضیحات بیشتر و دانلود</a><br></br></br></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Invoice-243100″ style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود</a>

ارسال نظر » بیشتر ...

پاورپوینت اصول طراحی برای معلولین جسمی

<a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243109-معلولین-جسمی"style="color:green;font:bold 14px Tahoma;text-decoration:none;">پاورپوینت اصول طراحی برای معلولین جسمی</a><br><p style="font:12px Tahoma">پاورپوینت اصول طراحی برای معلولین جسمی دارای 38 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.</p><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">مشخصات فایل</span><br><table border="1″><tbody><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">تعداد صفحات</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">38</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">حجم</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">732 کیلوبایت </td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">فرمت فایل اصلی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">ppt</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">دسته بندی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">پاورپوینت معماری و شهرسازی</td></tr></tbody></table><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">توضیحات کامل</span><br><div style="font:12px Tahoma;"><p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">فهرست مطالب :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">دستورالعمل طراحی برای معلولین&nbsp;<br />
رمپ های کنار پیاده رو &nbsp;&nbsp;<br />
ابعاد<br />
سطح و رنگ&nbsp;<br />
پارکینگ<br />
ملاحظات طراحی<br />
ابعاد فضای پارک<br />
محوطه های پیاده کردن مسافر<br />
رمپ ها عرض رمپ<br />
پاگرد در رمپ<br />
دستگیره های ریلی<br />
سطوح رمپ ها<br />
&nbsp;علائم لمسی<br />
رمپ های مکانیکی ( برقی )<br />
آسانسورها&nbsp;<br />
&nbsp;اتاقک آسانسور<br />
صفحه کنترل<br />
کلیدهای درخواست آسانسور<br />
&nbsp;رنگ وکف آسانسور&nbsp;<br />
بالابرها&nbsp;<br />
بالابر با حرکت اریب<br />
پلکان<br />
ابعاد پله<br />
پاگرد<br />
دستگیره های ریلی<br />
دماغه پله&nbsp;<br />
نشانگر لمسی<br />
نرده و دستگیره&nbsp;<br />
&nbsp;ارتفاع &nbsp;نرده و دستگیره&nbsp;<br />
ورودی ها<br />
علائم<br />
پاگرد در ورودی ها<br />
دربها باز شوی دربها<br />
سرویسهای بهداشتی<br />
سرویسهای عمومی<br />
سرویسهای مکانهای اقامتی</span><br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">بخشی از متن پاورپوینت :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#3498db">ملاحظات طراحی</span><br />
1- در پارکینگ های چند طبقه هر طبقه باید حد اقل به یک دستگاه آسانسور مجهز باشد.<br />
2- در پارکینگ های با ظرفیت 50 خودرو، حداقل یک مسیر دسترسی برای معلولین باید وجود داشته باشد<br />
3- در پارکینگ هایی تا ظرفیت 400 خودرو به ازای هر 50 خودرو یک مسیر دسترسی برای معلولین مورد نیاز است. &nbsp;<br />
4- در پارکینگ هایی با ظرفیت بیش از 400 خوردو حداقل 8 مسیر دسترسی بعلاوه یک مسیر به ازای هر 100 خودرو بیش از 400 خودرو، نیاز است.&nbsp;<br />
5- فاصله پارکینگ های خارج از محوطه ساختمان نباید بیش از 50 متر از ورودی ساختمان باشد.</span><br />
&nbsp;</p>
</div></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243109-معلولین-جسمی” style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">توضیحات بیشتر و دانلود</a><br></br></br></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Invoice-243109″ style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود</a>

ارسال نظر » بیشتر ...

پاورپوینت تحلیل و بررسی المان میدان مینودر

<a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243110-میدان-مینودر"style="color:green;font:bold 14px Tahoma;text-decoration:none;">پاورپوینت تحلیل و بررسی المان میدان مینودر</a><br><p style="font:12px Tahoma">پاورپوینت تحلیل و بررسی المان میدان مینودر دارای 39 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.</p><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">مشخصات فایل</span><br><table border="1″><tbody><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">تعداد صفحات</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">39</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">حجم</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">2853 کیلوبایت </td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">فرمت فایل اصلی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">ppt</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">دسته بندی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">پاورپوینت معماری و شهرسازی</td></tr></tbody></table><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">توضیحات کامل</span><br><div style="font:12px Tahoma;"><p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">فهرست مطالب :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">المان مینودر<br />
پلان پروژه<br />
فرایند طراحی معماری<br />
بازدید مسئولین از روند پروژه&nbsp;<br />
نما های پروژه<br />
مبانی شکل گیری سازه<br />
ویژگی های اجرایی پروژه&nbsp;<br />
معماری المان مینودر<br />
ساختار فنی المان<br />
آبنما<br />
کتیبه<br />
کتیبه المان مینودر<br />
مجموعه فرهنگی<br />
تصاویر مراحل ساخت</span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">بخشی از متن پاورپوینت :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#3498db">فرایند طراحی معماری</span><br />
شکل کلی المان نمادی است از یک دروازه، آغوشی باز برای ورودی شهر،که با توجه به موقعیت سایت می تواند در آینده شهر قزوین به یک نماد شهری مبدل گردد. نمادی برای آینده شهری با پیشینه ای کهن و آثار ارزشمند فرهنگی فراوان از این رو طرح پیوندی است بین دیروز و فردا ؛ الگوهای کهن معماری ایرانی همچون ایوان،قوس، شباک، نقش های هندسی و انعکاس به شکلی مفهومی و با بیانی نو در تکوین فرم و فضای مجموعه حضور می یابند .</span><br />
&nbsp;</p>
</div></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243110-میدان-مینودر” style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">توضیحات بیشتر و دانلود</a><br></br></br></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Invoice-243110″ style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود</a>

ارسال نظر » بیشتر ...

پاورپوینت تحلیل و بررسی المان میدان مینودر

<a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243110-میدان-مینودر"style="color:green;font:bold 14px Tahoma;text-decoration:none;">پاورپوینت تحلیل و بررسی المان میدان مینودر</a><br><p style="font:12px Tahoma">پاورپوینت تحلیل و بررسی المان میدان مینودر دارای 39 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.</p><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">مشخصات فایل</span><br><table border="1″><tbody><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">تعداد صفحات</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">39</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">حجم</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">2853 کیلوبایت </td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">فرمت فایل اصلی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">ppt</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">دسته بندی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">پاورپوینت معماری و شهرسازی</td></tr></tbody></table><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">توضیحات کامل</span><br><div style="font:12px Tahoma;"><p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">فهرست مطالب :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">المان مینودر<br />
پلان پروژه<br />
فرایند طراحی معماری<br />
بازدید مسئولین از روند پروژه&nbsp;<br />
نما های پروژه<br />
مبانی شکل گیری سازه<br />
ویژگی های اجرایی پروژه&nbsp;<br />
معماری المان مینودر<br />
ساختار فنی المان<br />
آبنما<br />
کتیبه<br />
کتیبه المان مینودر<br />
مجموعه فرهنگی<br />
تصاویر مراحل ساخت</span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">بخشی از متن پاورپوینت :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#3498db">فرایند طراحی معماری</span><br />
شکل کلی المان نمادی است از یک دروازه، آغوشی باز برای ورودی شهر،که با توجه به موقعیت سایت می تواند در آینده شهر قزوین به یک نماد شهری مبدل گردد. نمادی برای آینده شهری با پیشینه ای کهن و آثار ارزشمند فرهنگی فراوان از این رو طرح پیوندی است بین دیروز و فردا ؛ الگوهای کهن معماری ایرانی همچون ایوان،قوس، شباک، نقش های هندسی و انعکاس به شکلی مفهومی و با بیانی نو در تکوین فرم و فضای مجموعه حضور می یابند .</span><br />
&nbsp;</p>
</div></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243110-میدان-مینودر” style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">توضیحات بیشتر و دانلود</a><br></br></br></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Invoice-243110″ style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود</a>

ارسال نظر » بیشتر ...

پاورپوینت تحلیل و بررسی روسازی پیشرفته

<a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243111-روسازی-پیشرفته"style="color:green;font:bold 14px Tahoma;text-decoration:none;">پاورپوینت تحلیل و بررسی روسازی پیشرفته</a><br><p style="font:12px Tahoma">پاورپوینت تحلیل و بررسی روسازی پیشرفته دارای 31 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.</p><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">مشخصات فایل</span><br><table border="1″><tbody><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">تعداد صفحات</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">31</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">حجم</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">2959 کیلوبایت </td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">فرمت فایل اصلی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">ppt</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">دسته بندی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">پاورپوینت معماری و شهرسازی</td></tr></tbody></table><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">توضیحات کامل</span><br><div style="font:12px Tahoma;"><p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">فهرست مطالب :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">استفاده از الیاف در آسفالت<br />
ترکها در آسفالت<br />
ترکهای انقباضی<br />
مواد افزودنی و تأثیر آن در آسفالت<br />
مهمترین فواید مواد افزودنی &nbsp;<br />
تقسیم بندی مواد افزودنی &nbsp;<br />
آسفالت الیافی<br />
تولید آسفالت الیافی<br />
معیار خستگی<br />
مزایای آسفالت الیافی<br />
طاقت خیلی زیاد<br />
کاربریهای آسفالت الیافی&nbsp;<br />
باند فرودگاه و راهسازی<br />
مروری بر نانومواد به کار رفته در اصلاح آسفالت<br />
نانو مواد مختلف بکار رفته در اصلاح آسفالت<br />
تهیه و فرآوری آسفالت اصلاح شده<br />
تأثیــرات نانومــواد بر آســفالت پایه یا آسفالت اصلاح شده و سازوکار آنها سازگاری و پایداری<br />
مقاومت در مقابل فرسودگی<br />
دیگر ویژگیها<br />
نتایج و چشم اندازها<br />
تولید و عرضه آسفالت الیافی در کشور</span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">بخشی از متن پاورپوینت :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#3498db">استفاده از الیاف در آسفالت</span><br />
امروزه راه یکی از عوامل مهم در ارتباط و انتقال مسافران و بارها می&zwnj;باشد و از &nbsp;عوامل مهم روز است که بحث های بسیاری دارد و کنفرانسهای مختلفی در رابطه با آن برگزار می شود. در راه های با آمد وشد زیاد ،در رویه راه از مصالح قیری یا سیمانی استفاده می شود .که در اثر اعمال بار این نوع رویه ها دچار تغییر شکلهایی می شود که باعث ایجاد تنشهای کششی افقی در لایه روسازی می شود که اگر این تنشها از میزان استقامت کششی مصالح بیشتر باشد باعث ایجاد ترک می گردد. یکی از روشهای مهم برای کاهش و کنترل عرض ترکهای حاصل از کشش مستقیم استفاده از الیاف است. به منظور ایجاد شرایط ایزوتروپ و به منظور ایجاد سیستمی که بتواند در تمام جهات به طور تقریبا یکنواخت سبب افزایش نرمی شده و مقاومت کششی را نیز حفظ کند ،استفاده از رشته های نازک و کوتاه که به صورت تصادفی در تمام جهات در آسفالت توزیع شود .روش مناسبی به نظر می رسد .این رشته نازک ،الیاف نامیده می شوند که دارای انواع و شکلهای مختلف بوده و کاربردهای متعددی دارند. ازچمله آنها الیاف فولادی ،پلیمری ،شیشه&zwnj;ای و &hellip; می باشد .</span></p>
</div></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243111-روسازی-پیشرفته” style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">توضیحات بیشتر و دانلود</a><br></br></br></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Invoice-243111″ style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود</a>

ارسال نظر » بیشتر ...