سابلیمینال فارسی انرژی مثبت و مثبت اندیشی

<a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243095-سابلیمینال-فارسی-انرژی-مثبت"style="color:green;font:bold 14px Tahoma;text-decoration:none;">سابلیمینال فارسی انرژی مثبت و مثبت اندیشی</a><br><p style="font:12px Tahoma">یک فایل موسیقی MP3 با سه ویژگی،1 موسیقی درمانی مخصوص،2 جملات تاکیدی مثبت (پنهان در موسیقی)،3 فرکانس درمانی تتا</p><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">مشخصات فایل</span><br><table border="1″><tbody><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">تعداد صفحات</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">1</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">حجم</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">21043 کیلوبایت </td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">فرمت فایل اصلی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">zip</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">دسته بندی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">کتاب صوتی</td></tr></tbody></table><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">توضیحات کامل</span><br><div style="font:12px Tahoma;"><p style="text-align:justify"><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:16px">سابلیمینال فارسی انرژی مثبت &nbsp;&nbsp;</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">مثبت اندیشی و افزایش انرژی مثبت در زندگی به کمک جملات تلقینی پنهان</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">جملات مثبت تاکیدی خانم لوئیز هی<br />
فرکانس تتا برای تاثیر بیشتر بر ذهن<br />
موسیقی درمانی مخصوص&nbsp;</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#c0392b">درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><br />
<span style="font-size:16px">فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام&zwnj;ها در موسیقی ، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری بیشتر بر ناخودآگاه خواهند داشت. تکرار کلمات تلقینی مثبت در این فایل ها به مرور موانع ذهنی موجود را با باورهای مثبت جایگزین خواهد کرد و در طول زمان ، ضمیر ناخودآگاه شما تلقینات را قبول کرده و رفتار شما براساس آن تغییر می&zwnj;کند .</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">ـ من در هر لحظه انرژی های مثبت را به خود جذب میکنم.<br />
ـ من فوق العاده ام.<br />
ـ من سالم هستم و از انرژی سرشارم.<br />
ـ من مثبت فکر میکنم و مثبت حرف میزنم.<br />
ـ من در های تازه ای را به روی زندگی باز میکنم.<br />
ـ من قدرت، انرژی و دانش مدیریت همه امور را در زندگی خویش دارم.<br />
ـ من زندگی جذابی را خلق میکنم که هر روز بهتر از دیروز می شود.<br />
ـ اندیشه های من حمایتگر و مثبت هستند.<br />
ـ من موقعیت ها و افراد مثبت را به خودم جذب میکنم.<br />
ـ زندگی من سرشار از انرژی های مثبت است.</span></p>

<p style="text-align:justify"><br />
<span style="font-size:16px">1ـ قبل از استفاده از فایل ها ، یک لیوان آب میل کنید&nbsp;<br />
2ـ کمی بدن و ذهن خود را با تنفس ریلکس کنید&nbsp;<br />
3ـ بهتر است قبل از شنیدن فایل ها کمی مدیتیشن تنفسی انجام دهید&nbsp;<br />
4ـ برای اثرگذاری بهتر حتما از هدفون استاندارد استفاده کنید&nbsp;<br />
5ـ چشمان خود را ببندید و با تمرکز موسیقی گوش کنید&nbsp;<br />
6ـ می توانید با توجه به موضوع فایل از تصویر سازی ذهنی استفاده کنید</span></p>

<p style="text-align:justify"><br />
<span style="font-size:16px"><span style="color:#c0392b">نکات مهم:</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><br />
<span style="font-size:16px">1 ـ فایل ها را با فاصله 2 تا 3 ساعت از یکدیگر گوش کنید&nbsp;<br />
2 ـ در زمان خستگی و موقع خواب بهتر است از فایل ها استفاده نکنید&nbsp;<br />
3 ـ مدت زمان تاثیرگذاری فایل ها بر ذهن حداقل یک ماه میباشد&nbsp;<br />
4 ـ تا زمان به نتیجه مطلوب رسیدن میتواند از فایل ها استفاده کنید<br />
5 ـ فایل های سابلیمینال به عنوان کمک به رفع موانع ذهنی استفاده می گردد و به هیچ عنوان جایگزین درمان های پزشکی و رایج نمی باشد. در صورت مصرف داروهای شیمیایی، برای استفاده از این فایل ها می توانید با پزشک خود مشورت کنید.</span></p>
</div></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243095-سابلیمینال-فارسی-انرژی-مثبت” style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">توضیحات بیشتر و دانلود</a><br></br></br></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Invoice-243095″ style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود</a>

ارسال نظر » بیشتر ...

سابلیمینال فارسی شادمانی

<a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243096-سابلیمینال-فارسی-شادمانی"style="color:green;font:bold 14px Tahoma;text-decoration:none;">سابلیمینال فارسی شادمانی</a><br><p style="font:12px Tahoma">یک فایل موسیقی MP3 با سه ویژگی،1موسیقی درمانی مخصوص،2جملات تاکیدی مثبت (پنهان در موسیقی) 3 فرکانس درمانی تتا می باشد</p><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">مشخصات فایل</span><br><table border="1″><tbody><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">تعداد صفحات</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">1</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">حجم</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">19524 کیلوبایت </td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">فرمت فایل اصلی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">zip</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">دسته بندی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">کتاب صوتی</td></tr></tbody></table><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">توضیحات کامل</span><br><div style="font:12px Tahoma;"><p><span style="font-size:16px"><span style="color:#c0392b">سابلیمینال فارسی شادمانی &nbsp;&nbsp;</span></span></p>

<hr />
<p><span style="font-size:16px">زندگی شاد و افزایش شادمانی با جملات تلقینی پنهان</span></p>

<p><span style="font-size:16px">جملات مثبت تاکیدی خانم لوئیز هی<br />
فرکانس تتا برای تاثیر بیشتر بر ذهن<br />
موسیقی درمانی مخصوص&nbsp;</span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:</span></span></p>

<hr />
<p><br />
<span style="font-size:16px">فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام&zwnj;ها در موسیقی ، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری بیشتر بر ناخودآگاه خواهند داشت. تکرار کلمات تلقینی مثبت در این فایل ها به مرور موانع ذهنی موجود را با باورهای مثبت جایگزین خواهد کرد و در طول زمان ، ضمیر ناخودآگاه شما تلقینات را قبول کرده و رفتار شما براساس آن تغییر می&zwnj;کند .</span></p>

<p><span style="font-size:16px">ـ من زندگی را دوست دارم.<br />
ـ من از تک تک لحظات زندگی ام لذت میبرم.<br />
ـ من با آغوش باز شادمانی را به زندگی ام فرا می خوانم.<br />
ـ من این استحقاق را دارم که شاد باشم.<br />
ـ زندگی من سرشار از شادی است.<br />
ـ من همین حالا خودم را دوست دارم و میپذیرم.<br />
ـ اکنون شایسته ی تمام نیکی ها هستم و اجازه میدهم.<br />
ـ من اجازه می دهم تجربه های خوشایند زندگی مرا پر کنند.<br />
ـ همه چیز در دنیای من نیکو و عالی ست.<br />
ـ من در جهان دوست داشتنی خویش، تجربه هایی شادی بخش خلق میکنم.</span></p>

<p><br />
<span style="font-size:16px">1ـ قبل از استفاده از فایل ها ، یک لیوان آب میل کنید&nbsp;<br />
2ـ کمی بدن و ذهن خود را با تنفس ریلکس کنید&nbsp;<br />
3ـ بهتر است قبل از شنیدن فایل ها کمی مدیتیشن تنفسی انجام دهید&nbsp;<br />
4ـ برای اثرگذاری بهتر حتما از هدفون استاندارد استفاده کنید&nbsp;<br />
5ـ چشمان خود را ببندید و با تمرکز موسیقی گوش کنید&nbsp;<br />
6ـ می توانید با توجه به موضوع فایل از تصویر سازی ذهنی استفاده کنید</span></p>

<p><br />
<span style="font-size:16px"><span style="color:#c0392b">نکات مهم:</span></span></p>

<hr />
<p><br />
<span style="font-size:16px">1 ـ فایل ها را با فاصله 2 تا 3 ساعت از یکدیگر گوش کنید&nbsp;<br />
2 ـ در زمان خستگی و موقع خواب بهتر است از فایل ها استفاده نکنید&nbsp;<br />
3 ـ مدت زمان تاثیرگذاری فایل ها بر ذهن حداقل یک ماه میباشد&nbsp;<br />
4 ـ تا زمان به نتیجه مطلوب رسیدن میتواند از فایل ها استفاده کنید<br />
5 ـ فایل های سابلیمینال به عنوان کمک به رفع موانع ذهنی استفاده می گردد و به هیچ عنوان جایگزین درمان های پزشکی و رایج نمی باشد. در صورت مصرف داروهای شیمیایی، برای استفاده از این فایل ها می توانید با پزشک خود مشورت کنید.</span></p>
</div></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243096-سابلیمینال-فارسی-شادمانی” style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">توضیحات بیشتر و دانلود</a><br></br></br></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Invoice-243096″ style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود</a>

ارسال نظر » بیشتر ...

پاورپوینت تحلیل و بررسی مسجد جامع بروجرد

<a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243097-مسجد-جامع"style="color:green;font:bold 14px Tahoma;text-decoration:none;">پاورپوینت تحلیل و بررسی مسجد جامع بروجرد</a><br><p style="font:12px Tahoma">پاورپوینت تحلیل و بررسی مسجد جامع بروجرد دارای 87 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.</p><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">مشخصات فایل</span><br><table border="1″><tbody><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">تعداد صفحات</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">87</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">حجم</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">14612 کیلوبایت </td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">فرمت فایل اصلی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">ppt</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">دسته بندی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">پاورپوینت معماری و شهرسازی</td></tr></tbody></table><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">توضیحات کامل</span><br><div style="font:12px Tahoma;"><p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">فهرست مطالب :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">عناوین بخشهای مختلف پروژه<br />
نگاهی اجمالی به استان لرستان وشهرستان بروجرد<br />
بررسی خصوصیات اقلیمی استان وشهرستان بروجرد<br />
و وضعیت اجتماعی آن<br />
میراث فرهنگی وآثارتاریخی بروجرد<br />
معرفی بنا&nbsp;<br />
مرمت<br />
نقشه ها<br />
نگاهی اجمالی به استان لرستان وشهرستان بروجرد<br />
جغرافیای سیاسی وموقعیت جغرافیایی &nbsp;اجتماعی<br />
موقعیت عمومی استان لرستان<br />
موقعیت شهرستان بروجرد<br />
جغرافیای تار یخی استان و &nbsp;وجه تسمیه بروجردوبانیان آن&nbsp;<br />
وضعیت اقتصادی&nbsp;<br />
اندیشمندان بروجرد</span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">بخشی از متن پاورپوینت :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#3498db">جغرافیای سیاسی وموقعیت جغرافیایی<br />
موقعیت عمومی استان لرستان</span><br />
استان لرستان درغرب ایران ودربخش کوهستانی سلسله جبال زاگرس بااشغال 74/1 درصدیعنی یک پنجاه وهفتم ازسطح کل کشوربامساحتی بالغ بر 2/28803 کیلومترمربع درمقام سیزدهم ازنظرمساحت قراردارد.این استان ازجانب شمال به استان مرکزی وهمدان ، ازغرب به استان ایلام ، ازجنوب به استان خوزستان وازشرق به استان اصفهان محدوداست . استان دارای موقعیتی به شرح زیراست :</span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">طول جغرافیایی استان بین 46 درجه و51 دقیقه و50 درجه و3 دقیقه ازنصف النهارگرینویچ می باشد. بیشترین طول استان ازغرب به شرق است ومسافتی بالغ بر4/338 کیلومتروحداکثرعرض آن ازشمال به جنوب حدود 6 /201 کیلومتراست. جنوبی ترین قسمت آن درعرض 34 درجه و22 دقیقه وشمالی ترین قسمت آن دارای عرض 35 درجه و37 دقیقه است.&nbsp;</span><br />
&nbsp;</p>
</div></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243097-مسجد-جامع” style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">توضیحات بیشتر و دانلود</a><br></br></br></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Invoice-243097″ style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود</a>

ارسال نظر » بیشتر ...

پاورپوینت بیوگرافی و تحلیل آثار زاها حدید

<a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243098-زاها-حدید"style="color:green;font:bold 14px Tahoma;text-decoration:none;">پاورپوینت بیوگرافی و تحلیل آثار زاها حدید</a><br><p style="font:12px Tahoma">پاورپوینت بیوگرافی و تحلیل آثار زاها حدید دارای 28 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.</p><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">مشخصات فایل</span><br><table border="1″><tbody><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">تعداد صفحات</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">28</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">حجم</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">8227 کیلوبایت </td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">فرمت فایل اصلی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">ppt</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">دسته بندی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">پاورپوینت معماری و شهرسازی</td></tr></tbody></table><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">توضیحات کامل</span><br><div style="font:12px Tahoma;"><p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">فهرست مطالب :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">مقدمه<br />
آثار&nbsp;<br />
ایستگاه آتشنشانی ویترا<br />
مرکز ورزشی ال وحدا&nbsp;<br />
ساختمان آپارتمانی IBA<br />
خانه ی اپرای کاردیف<br />
غرفه ی ویدئو موزیک<br />
پروژه بار رستوران مونسون</span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">بخشی از متن پاورپوینت :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#3498db">بیوگرافی</span></span></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">زاها حدید که در حال حاضر شهروند &nbsp;انگلستان می باشد ، در سال 1950 در بغداد ، عراق ، به دنیا آمد . او از سال 1972 در انجمن معماری لندن (Architectural Association in London) &nbsp;به تحصیل در رشته معماری پرداخت و در سال 1977 موفق به دریافت مدرک خود گردید . او پس از اتمام تحصیلات ، به دفتر معماری متروپولیتن پیوست و به همراه همکاران خود در OMA ، رم کولهاس و الیا زنگلیس به تدریس در مدرسه معماری AA پرداخت و بعدها تا سال 1987 ، آتلیه شخصی اش در مدرسه AA سرپرستی نمود .</span></p>
</div></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243098-زاها-حدید” style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">توضیحات بیشتر و دانلود</a><br></br></br></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Invoice-243098″ style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود</a>

ارسال نظر » بیشتر ...

پاورپوینت عفونت هاى منتقله از راه پوست و مخاط

<a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243099-عفونت"style="color:green;font:bold 14px Tahoma;text-decoration:none;">پاورپوینت عفونت هاى منتقله از راه پوست و مخاط</a><br><p style="font:12px Tahoma">پاورپوینت عفونت هاى منتقله از راه پوست و مخاط دارای 45 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.</p><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">مشخصات فایل</span><br><table border="1″><tbody><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">تعداد صفحات</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">45</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">حجم</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">3848 کیلوبایت </td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">فرمت فایل اصلی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">ppt</td></tr><tr><td style="vertical-align:middle;padding:10px;color:green;font:12px Tahoma">دسته بندی</td><td style="vertical-align:middle;padding:10px;font:12px Tahoma">پاورپوینت پزشکی</td></tr></tbody></table><br><span style="color:#8f47fd;font:bold 14px Tahoma">توضیحات کامل</span><br><div style="font:12px Tahoma;"><p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">فهرست مطالب :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">کزاز<br />
کزاز یا آرواره قفل<br />
اپیدمیولوژى<br />
روش هاى انتقال<br />
کنترل و پیشگیری<br />
سیاه زخم(آنتراکس)<br />
زرد زخم<br />
زرد زخم یا ایمپتیگو<br />
تراخم<br />
هاری (ترس از آب)<br />
تعریف<br />
پیشرفت بیماری&nbsp;<br />
علائم اولیه<br />
علائم عصبی&nbsp;<br />
بروز از نظر اپیدمیولوژی<br />
روش انتقال&nbsp;<br />
دوره کمون&nbsp;<br />
دوره واگیری<br />
کنترل هاری<br />
بهترین راه مقابله با هاری<br />
پیشگیری از ابتلا به هاری بعد از گاز گرفتن حیوان</span></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#e74c3c">بخشی از متن پاورپوینت :</span></span></p>

<hr />
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#3498db">کزاز یا آرواره قفل</span><br />
بیمارى حاد در اثر رشد باسیل غیر هوازى کزاز در محل زخم و تولید زهر توسط آن است که در مرحله ى اول با انقباض دردناک عضلات جونده و گردن و سپس با انقباض عضلات شکم ظاهر میکند.اسپاسم شدید عضلات صورت و گردن حالت خاص چهره مشهور به &quot;خنده شیطانى&quot; و اسپاسم شدید عضلات تنه باعث قوسی شدن کمر و قفل شدن ماهیچه هاى جونده میشود.میزان کشندگى بیمارى بسیار بالا و در حدود ١٠ تا ٩٠ درصد میباشد که در نوزادان و افراد مسن بیشتر است. تب،بیقرارى،تحریک پذیرى و سردرد نیز در این بیمارى وجود دارد.مخزن بیمارىخاک و اشیاى الوده به گرد و غبارالوده و مدفوع انسان و حیوانات الوده است.هاگ هاى باسیل در تمام نقاط دنیا یافت شده میتواند تمام انواع زخم هارا آلوده کند.</span></p>
</div></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Product-243099-عفونت” style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">توضیحات بیشتر و دانلود</a><br></br></br></br><a href="https://abal.hagfas.ir/Invoice-243099″ style="text-decoration:none;color:white;background:green;padding:10px 30px;border-radius:7px;font:14px Tahoma;cursor:pointer">صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود</a>

ارسال نظر » بیشتر ...